[Infographics] 99% doanh nghiệp đánh giá dịch vụ công trực tuyến có ích hoặc rất có ích

Moitruong.net.vn

– Theo kết quả khảo sát 4.466 doanh nghiệp về tình hình sử dụng dịch vụ công trực tuyến năm 2020 do Bộ Công Thương tiến hành, 99% doanh nghiệp từng sử dụng đã đánh giá dịch vụ công trực tuyến là có ích hoặc rất có ích.

Theo TTXVN