[Infographics] Bộ Giáo dục ban hành thông tư mới về đánh giá học sinh tiểu học

Moitruong.net.vn

– Các tiêu chí chú trọng việc đánh giá sự tiến bộ và vì sự tiến bộ của học sinh; coi trọng việc động viên, khuyến khích sự cố gắng trong học tập, rèn luyện của học sinh…

Theo TTXVN