[Infographics] Các chỉ tiêu kinh tế – xã hội chủ yếu năm 2021

Moitruong.net.vn

– Năm 2021, Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng GDP là khoảng 6% và lạm phát khoảng 4%.

Theo TTXVN