[Infographics] Chỉ số sản xuất công nghiệp năm 2019 tăng 8,86%

Moitruong.net.vn

– Năm 2019, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tăng 8,86% so với năm 2018, trong đó, ngành chế biến, chế tạo tiếp tục đóng vai trò chủ chốt.

Theo TTXVN