[Infographics] Chính phủ đề xuất thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia

Moitruong.net.vn

– Tại Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIV, Chính phủ đề xuất thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia trong giai đoạn 2021-2025.

Theo TTXVN