[Infographics] COVID-19 và bài học cho các nền kinh tế

Moitruong.net.vn

– Các nền kinh tế cần hướng tới một mô hình tăng trưởng giản đơn, tôn trọng tính hữu hạn, điều chỉnh lại lĩnh vực tài chính, bảo hộ hệ thống sinh thái, xã hội và dịch tễ.

Theo TTXVN