[Infographics] Đánh giá học sinh Tiểu học theo Thông tư mới

Moitruong.net.vn

– Thông tư số 27/2020/TT-BGDĐT về đánh giá học sinh Tiểu học theo Thông tư mới mà Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) vừa ban hành sẽ có hiệu lực từ ngày 20/10/2020.

Thông tư số 27/2020/TT-BGDĐT quy định về đánh giá học sinh Tiểu học, theo đó, chú trọng việc đánh giá sự tiến bộ và vì sự tiến bộ của học sinh; coi trọng việc động viên, khuyến khích sự cố gắng trong học tập, rèn luyện của học sinh…

Theo TTXVN