học sinh tiểu học

Hà Nội: Tuyên truyền bảo vệ môi trường trong trường học
Moitruong.net.vn – Ô nhiễm môi trường là một trong những vấn đề cấp bách hiện nay, là mối nguy hiểm đa dạng sinh học, biến đổi khí hậu với nhiều hệ lụy khác nhau mà con người bị ảnh hưởng rất nhiều, đặc biệt ô nhiễm từ rác thải nhựa. Vậy nên giảm thiểu rác thải nhựa trở thành trách nhiệm chung của toàn cầu và của mỗi người dân.