[Infographics] Làm thế nào để đảm bảo thông điệp 5K trong thiên tai?

Moitruong.net.vn

– Mùa mưa bão đang đến vào đúng thời điểm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nên người dân cần chủ động chuẩn bị để ứng phó.

Áp dụng nguyên tắc 5K trong mọi trường hợp phòng, chống thiên tai là điều quan trọng trong bối cảnh dịch bệnh hiện nay.

Theo đó, UNDP phối hợp cùng Ban chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai đã đề ra: Thông điệp #5K trong trường hợp thiên tai khẩn cấp và các thông điệp 5K này được trình bày trong những bức ảnh dưới đây.

Cần chuẩn bị gì để đi sơ tán?

Cần lưu ý gì trên đường đi sơ tán?

Những lưu ý tại nơi sơ tán.

Những lưu ý sau khi qua về nhà.

Theo NNVN