thiên tai

Ứng phó với bão số 2 và mưa lũ để đảm bảo an toàn hệ thống đê điều
Để ứng phó bão số 2 và mưa lũ, Cục Quản lý Đê điều và Phòng, chống thiên tai đề nghị các địa phương liên quan triển khai nhiệm vụ, đảm bảo an toàn hệ thống đê điều.