[Infographics] Những hành vi bị đình chỉnh thi và hủy bỏ kết quả thi

Moitruong.net.vn

– Việc xử lý thí sinh vi phạm quy chế thi đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định rõ. Thí sinh vi phạm quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông sẽ bị xử phạt tùy theo mức độ vi phạm.

Việc xử lý thí sinh vi phạm quy chế thi đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định rõ. Thí sinh vi phạm quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông sẽ bị xử phạt tùy theo mức độ vi phạm.

Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 diễn ra trong 2 ngày 7 và 8/7/2021.

Theo TTXVN