[Infographics] Tăng lương tối thiếu vùng từ ngày 1/1/2020

Moitruong.net.vn

– Từ ngày 1/1/2020, người lao động làm việc ở các doanh nghiệp theo chế độ (HĐLĐ) sẽ được tăng lương từ 150.000-240.000 đồng/tháng.

Theo TTXVN