[Infographics] Tìm hiểu về thuật ngữ y tế ‘miễn dịch cộng đồng’

Moitruong.net.vn

– Về cơ bản, miễn dịch cộng đồng có nghĩa là thời điểm có đủ người miễn nhiễm với nhiễm trùng để ngăn những người không bị nhiễm bệnh.

Theo Vietnam+