[Infographics] TP Hồ Chí Minh sẽ xem xét, xây dựng 4 nhóm chương trình phát triển

Moitruong.net.vn

– Năm 2019, kinh tế TP Hồ Chí Minh tiếp tục tăng trưởng khá, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước đạt hơn 1,347 triệu tỷ đồng, tăng 8,32%. Năm 2020, thành phố sẽ xem xét, xây dựng 4 nhóm chương trình phát triển.

Theo TTXVN