kinh tế

Thực trạng khai thác, sử dụng tài nguyên khoáng sản tại Thanh Hóa - Bài 1: Nguồn lực dồi dào để thúc đẩy nền kinh tế
Thanh Hóa, với nguồn tài nguyên khoáng sản đa dạng, có trữ lượng dồi dào, đã tận dụng tốt lợi thế này để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Với 28 loại khoáng sản khác nhau, địa phương này đã đưa lĩnh vực khai thác, chế biến, sản xuất vật liệu xây dựng trở thành thế mạnh; với việc duy trì gần 500 doanh nghiệp, hơn 15.000 lao động, đóng góp cho ngân sách địa phương gần nghìn tỷ đồng/năm.