kế hoạch cắt điện

Lịch cắt điện Hà Nội ngày mai 21/6: Khu vực nào nằm trong kế hoạch cắt điện?
Theo lịch cắt điện ngày 21/6 của Tổng Công ty Điện lực TP. Hà Nội (EVNHANOI), sẽ có một số quận, huyện nằm trong kế hoạch ngừng cung cấp điện.