Kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đất vùng Duyên hải Nam Trung Bộ năm 2017

Thiên Bình|11/02/2018 22:58
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đất tại Thanh Hóa, Hà Tĩnh

(Moitruong.net.vn) – Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ hiện có các công trình quan trắc ở các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi và thành phố Đà Nẵng. Các tầng chứa nước chính theo thứ tự từ trên xuống gồm tầng chứa nước lỗ hổng Holocene (qh) và Pleistocene (qp).

>>>Công bố kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đất tại vùng đồng bằng Bắc Bộ

Kết quả được thể hiện chi tiết như sau:

Tầng chứa nước Holocene (qh)

Diễn biến mực nước dưới đất năm 2017 nhìn chung mực nước có xu thế dâng cao so với năm 2016. Trong mùa mưa vừa qua, vùng Nam Trung Bộ phải hứng chịu đợt lũ lớn. Nước trên các sông dâng cao làm cho nước dưới đất có xu thế dâng ở hầu hết các công trình quan trắc. Giá trị mực nước dâng cao nhất là 0,56m tại xã Đại Hiệp, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam (QT5a – QĐ) và hạ thấp nhất là 0,21m tại xã Bình Thới, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Nam (QT2b-QN).

Trong năm 2017: Mực nước trung bình năm sâu nhất là 6,64m tại xã Phổ An, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi (QT9a-QN) và nông nhất là 1,14m tại xã Tam Thăng, TP. Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam (QT15-QD).

Giá trị mực nước trung bình tầng năm 2017 dâng so với trung bình nhiều năm là 0,13m và so với năm 2016 dâng 0,11m. Mực nước dâng cao nhất so với trung bình nhiều năm là 0,40m (tháng 2) và so với trung bình năm 2016 là 0,42m (tháng 8).

Tầng chứa nước Pleistocene (qp)

Diễn biến mực nước dưới đất năm 2017 nhìn chung mực nước có xu thế dâng so với năm 2016. Giá trị dâng cao nhất là 0,63m tại xã Tam Phú, TP. Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam (QT11b-QD) và hạ thấp nhất là 0,21m tại xã Bình Quý, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam (QT14-QD).

Trong năm 2017: Mực nước trung bình năm sâu nhất là 6,57m tại xã Phổ An, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi (QT9b-QN) và nông nhất là 1,30m tại xã Bình Quý, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam (QT14-QD).

Giá trị mực nước trung bình tầng năm 2017 dâng 0,18m so với trung bình nhiều năm và dâng 0,12m so với năm 2016. Mực nước dâng cao nhất so với trung bình nhiều năm là 0,51m và so với trung bình năm 2016 là 0,52m vào tháng 12.

Thiên Bình


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đất vùng Duyên hải Nam Trung Bộ năm 2017