Kết quả thi trắc nghiệm “Tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam”, tuần thứ năm (từ 23 – 30/9/2019)

Moitruong.net.vn

– Ngày 30/9, Ban Tổ chức cuộc thi trắc nghiệm “Tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam” đã công bố kết quả tuần thứ năm của cuộc thi.

Trong tuần thứ năm (từ ngày 23-9-2019 đến 30-9/9/2019) của Cuộc thi trắc nghiệm “Tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam” trên mạng xã hội (MXH) VCNET đã có 114.948 lượt người tham gia; 5.845 người trả lời đúng cả tám câu hỏi; 62 tỉnh có người tham gia cuộc thi (năm tỉnh có số người tham gia đông nhất là Quảng Ninh, Hà Nội, Hà Tĩnh, TP Hồ Chí Minh và Nghệ An).

Đáp án câu hỏi:

Câu hỏi 1. Chủ nghĩa Mác- Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước của nhân dân Việt Nam.

Câu hỏi 2. Chống phát xít, chống chiến tranh đế quốc, chống bọn phản động thuộc địa và tay sai; đòi tự do, dân chủ, cơm áo và hòa bình.

Câu hỏi 3. Tại Cao Bằng, do Nguyễn Ái Quốc chủ trì

Câu hỏi 4. Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Đảng (mở rộng) tại Đình Bảng, Từ Sơn, Bắc Ninh (3/1945).

Câu hỏi 5. Chỉ thị Hòa để tiến

Câu hỏi 6: Đạo diễn NSND Trần Ðắc

Câu hỏi 7: 12/12/1946

Câu hỏi 8: Sửa đổi lối làm việc

Hoàng Thị Quế Lưu đạt giải nhất cuộc thi tuần thứ 5

Ban Tổ chức Cuộc thi chúc mừng các bạn sau đây đã đoạt giải:

Giải Nhất:

Hoàng Thị Quế Lưu ở Xã Phú Xuân, huyện Nhà Bè, Tp Hồ Chí Minh.

Trả lời đúng và dự đoán chính xác số người trả lời đúng: 5.845 (Thời gian tham gia: 10h38′ ngày 24/09/2019.

Giải Nhì:

  1. Trần Khắc Hoàng ở Phường Thạch Quý, Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh.Trả lời đúng và dự đoán chính xác số người trả lời đúng: 5.828. Thời gian tham gia: 17h 12’ ngày 24-9-2019).
  2. Nguyễn Ngô Anh Ngữ, Số 6, đường Lê Lợi, Phường 1, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Trả lời đúng, dự đoán gần số người trả lời đúng: 5.824 người. (Thời gian tham gia: 14h40’ ngày 29-9-2019).

Giải Ba:

1. Nguyễn Văn Tài, 178/24 Cô Giang, P. Cô Giang, Quận 1, TP.HCM. Trả lời đúng, dự đoán số người trả lời đúng: 5.821 người. (Thời gian tham gia: 17h33’ ngày 25-9-2019).2.

2. Trần Thanh Cần, xã Sơn Phú, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh. Trả lời đúng, dự đoán số người trả lời đúng: 5.820 người. (Thời gian tham gia: 16h22’ ngày 24-9-2019).

3. Lê Đức Lâm, Trường THCS Lê Bình, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh. Trả lời đúng, dự đoán số người trả lời đúng: 5.816 người. (Thời gian tham gia: 21h42’ ngày 23-9-2019).

Giải Khuyến khích:

1. Lê Thị Huyền, Phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Trả lời đúng, dự đoán số người trả lời đúng: 5.885 người. (Thời gian tham gia: 21h56’ ngày 25-9-2019).

2. Đinh Văn Trường, Thị trấn Đắk Tô, huyện Đắk Tô, Tỉnh Kon Tum. Trả lời đúng, dự đoán số người trả lời đúng: 976 người. (Thời gian tham gia: 10h12’ ngày 27-9-2019).

3. Trần Trọng Khải, Lô 2A-1 đường số 7 khu dân cư công an, phường Phú Thứ, quận Cái Răng, Thành phố Cần Thơ. Trả lời đúng, số người trả lời đúng: 5.788 người. (Thời gian tham gia: 21h44’ ngày 26-9-2019).

4. Đặng Văn Kỳ, Thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh. Trả lời đúng, dự đoán số người trả lời đúng: 5.907 người. (Thời gian tham gia: 08h35’ ngày 30-9-2019).

5. Trần Hải Vân, Phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Trả lời đúng, dự đoán số người trả lời đúng: 5.780 người. (Thời gian tham gia: 08h46’ ngày 27-9-2019).

Cuộc thi tuần thứ sáu bắt đầu từ 10h, 30-9-2019. Câu hỏi thi tuần này cụ thể như sau:

Câu 1: Nhận được tin Phát xít Nhật bại trận và sắp đầu hàng Đồng minh, Ủy ban khởi nghĩa toàn quốc ra lệnh Tổng khởi nghĩa vào thời gian nào?

A. Đêm 09/3/1945
B. Đêm 12/8/1945
C. Đêm 13/8/1945
D. Ngày 16/8/1945

Câu 2. Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Chẳng những giai cấp lao động và nhân dân Việt Nam ta có thể tự hào, mà giai cấp lao động và những dân tộc bị áp bức nơi khác cũng có thể tự hào rằng lần này là lần đầu tiên trong lịch sử cách mạng của các dân tộc thuộc địa và nửa thuộc địa, một Đảng mới 15 tuổi đã lãnh đạo cách mạng thành công, đã nắm chính quyền toàn quốc”. Lời khẳng định trên của Chủ tịch Hồ Chí Minh nói về sự kiện lịch sử quan trọng nào?

A. Cách mạng Tháng Tám năm 1945
B. Chiến thắng Điện Biên Phủ 1954
C. Chiến thắng Chiến dịch Việt Bắc – Thu Đông 1947
D. Đại thắng mùa Xuân 1975

Câu 3. “Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và thật sự đã trở thành một nước tự do, độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do và độc lập ấy”. Bạn cho biết câu nói đó có trong văn kiện nào?

A. Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến.
B. Kháng chiến nhất định thắng lợi
C. Tuyên ngôn Độc lập
D. Lời kêu gọi đồng bào và chiến sĩ cả nước

Câu 4. Những khó khăn, thách thức đối với cách mạng Việt Nam sau cách mạng Tháng Tám năm 1945 là gì?

A. Các thế lực đế quốc, phản động bao vây, chống phá
B. Kinh tế kiệt quệ và nạn đói hoành hành
C. Hơn 90% dân số không biết chữ
D. Cả A, B, C

Câu 5. Tiến Quân ca – Bài hát được sử dụng làm Quốc ca Việt Nam do Nhạc sĩ nào sáng tác, vào năm nào?

A. Nhạc sĩ Lưu Hữu Phước, năm 1942
B. Nhạc sĩ Đỗ Nhuận, năm 1943
C. Nhạc sĩ Văn Cao, năm 1944
D. Nhạc sĩ Trần Hoàn, năm 1945

Câu 6. Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa được Quốc hội khóa I thông qua vào ngày, tháng, năm nào?

A. 11/11/1945.
B. 02/3/1946.
C. 09/11/1946.
D. 19/12/1947.

Câu 7. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ hai của Đảng diễn ra ở đâu, thời gian nào?

A. Tháng 3/1935, tại Ma Cao, Trung Quốc.
B. Tháng 2/1950, tại Sơn Dương, Tuyên Quang.
C. Tháng 2/ 1951, tại Vinh Quang, Chiêm Hoá, Tuyên Quang.
D. Tháng 3/1951, tại Đại Từ, Thái Nguyên.

Câu 8: Tại Đền Giếng trong Khu Di tích lịch sử Đền Hùng, Bác Hồ đã gặp mặt, căn dặn và giao nhiệm vụ cho cán bộ, chiến sĩ Đại đoàn Quân Tiên Phong (Sư đoàn 308). Người nói: “Các Vua Hùng đã có công dựng nước/ Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”. Câu nói này được Bác Hồ nói vào ngày, tháng, năm nào?

A. 18/9/1954.
B. 19/9/1954.
C. 20/9/1954.
D. 21/9/1954.

BAN TỔ CHỨC CUỘC THI