khai báo y tế điện tử

Hành khách đi máy bay chỉ phải thực hiện khai báo y tế điện tử từ ngày 29/10
Moitruong.net.vn – Theo quyết định mới nhất của Bộ Giao thông Vận tải, hành khách khi đi máy bay sẽ chỉ khai báo y tế điện tử trên ứng dụng PC-COVID (phần khai báo di chuyển nội địa).