khai thác cát

Sóc Trăng: Khai thác mỏ cát đầu tiên trên sông Hậu phục vụ thi công đường cao tốc
Tỉnh Sóc Trăng phối hợp Ban điều hành Trường Sơn 12 khởi công khai thác mỏ cát sông thuộc địa bàn huyện Cù Lao Dung để phục vụ thi công đường cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng.