khai thác cát trái phép

Tiền Giang ngăn chặn triệt để việc khai thác cát trái phép
Nhằm đấu tranh, phòng chống khai thác cát trái phép, các ngành chức năng tỉnh Tiền Giang đã triển khai thực hiện nhiều giải pháp quyết liệt xử lý vi phạm trong lĩnh vực này.