khai thác nguồn nước

Quảng Ninh: Đầu tư hàng nghìn tỷ đồng để xây mới thêm hồ chứa nước
Theo Đề án đảm bảo an ninh nguồn nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đến năm 2025, tỉnh sẽ dành hơn 2.000 tỷ đồng để xây mới các hồ chứa nước, nhằm đảm bảo việc cung cấp nước.