khai thác nguồn nước

Đồng Nai: Khai thác hơn 111 nghìn m3 nước hồ/ngày phục vụ cho công nghiệp và sinh hoạt
Các hồ chứa nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai ngoài đáp ứng nhu cầu nước tưới, ngăn mặn, sản xuất điện, các hồ còn là nguồn cung cấp nước thô cho sản xuất công nghiệp và sinh hoạt với khối lượng hơn 111 nghìn m3/ngày.