khoa Nhi

Hà Nội: Thành lập Khoa Nhi tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội
Với sứ mệnh chăm sóc sức khỏe toàn diện cho trẻ em, nhằm có thêm một cơ sở khám chữa bệnh chất lượng cao cho trẻ em trên địa bàn Hà Nội và các tỉnh phía bắc, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội quyết định thành lập Khoa Nhi đúng ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6.