Khu bảo tồn đất ngập nước

Quảng Nam xây dựng dự án thành lập khu bảo tồn đất ngập nước hồ Sông Đầm
UBND tỉnh Quảng Nam vừa có công văn thống nhất chủ trương giao UBND TP.Tam Kỳ chủ trì tổ chức lập dự án thành lập khu bảo tồn đất ngập nước cấp tỉnh hồ Sông Đầm xã Tam Thăng.