khung giá

Quy định khung giá phát điện áp dụng cho nhà máy điện mặt trời, điện gió
Khung giá phát điện nhà máy điện mặt trời mặt đất, nhà máy điện mặt trời nổi được xây dựng cần căn cứ theo cường độ bức xạ trung bình năm của ba khu vực Bắc, Trung và Nam.