Kiên Giang đẩy mạnh phát triển thủy sản bền vững

(Moitruong.net.vn) – Tỉnh Kiên Giang đang triển khai các giải pháp cấp bách nhằm khắc phục cảnh báo của Ủy ban Châu Âu về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định trên địa bàn tỉnh. Đồng thời thực hiện tốt quy trình chứng nhận sản phẩm thủy sản khai thác trong nước theo quy định cua Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Phát triển nuôi tôm đảm bảo nguồn cung ứng xuất khẩu

Theo đó, tỉnh Kiên Giang tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát nghề cá tại cảng cá, trên biển, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về khai thác IUU, ngăn chăn kịp thời tàu cá và ngư dân có dấu hiệu vi phạm vùng biển nước ngoài, đi đến chấm dứt tình trạng tàu cá và ngư dân Kiên Giang khai thác hải sản trái phép vùng biển nước ngoài, tăng cường phối hợp với các đồn, trạm kiểm soát kiểm tra chặt chẽ tàu cá khi xuất, nhập bến, kiên quyết không cho ra khơi khi chưa đủ các thủ tục, giấy tờ, các trang thiết bị theo quy định.

Bên cạnh đó, quản lý tốt ngư trường, kịp thời ngăn chặn và xử lý các vi phạm quy định quản lý khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản ở vùng biển ven bờ, nhất là các nghề khai thác bằng các nghề mang tính hủy diệt nguồn lợi thủy sản, từng bước giảm dần số lượng tàu khai thác thủy sản ven bờ, nhất là đối với nghề lưới kéo. Vận động, khuyến khích đầu tư phát triển một số nghề khai thác thủy sản mang tính chọn lọc cao như lưới rê, lưới vây, chụp mực… nhằm tăng tỷ lệ sản phẩm khai thác có giá trị cao và góp phần thực hiện tốt về công tác phát triển và bảo vệ nguồn lợi thủy sản.

Tiếp tục theo dõi sát sao diễn biến của giá cả thị trường, nhất là đối với giá tôm nuôi và diễn biến tình hình phát sinh dịch bệnh trong nuôi trồng thủy sản, đặc biệt là dịch bệnh đốm trắng, bệnh hoại tử gan tụy cấp tính trên tôm nuôi; kiểm soát chất lượng, nhất là giống tôm nuôi để có kế hoạch chỉ đạo sản xuất hợp lý, linh hoạt, kịp thời và hiệu quả. Đẩy mạnh công tác khuyến nông thông tin tuyên truyền về cơ cấu mùa vụ, lịch thời vụ sản xuất, hướng dẫn quy trình sản xuất, thu hoạch, phòng chống và khắc phục hậu quả dịch bệnh nhất là trên trên tôm nuôi.

Ngoài ra, tuyên truyền vận động người dân và doanh nghiệp phát triển đầu tư thả nuôi tôm trở lại, tránh tình trạng treo ao nhằm đảm bảo hoàn thành đạt, vượt kế hoạch góp phần giữ vững và ổn định tăng trưởng ngành. Đồng thời, đẩy mạnh phát triển mở rộng diện tích và nâng cao năng suất và sản lượng thu hoạch đối với một số loài còn đạt thấp so với kế hoạch như: cua kết hợp với nuôi tôm ở các huyện vùng U Minh Thượng, nuôi sò huyết, sò lông… ven biển các huyện An Biên, An Minh, Hòn Đất… nhằm hoàn thành đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch về sản lượng nuôi trồng thủy sản, trong đó, sản lượng thu hoạch tôm nuôi phấn đấu đạt 71.000 tấn, tăng 2.000 tấn so với kế hoạch.

Trương Anh Sáng