khai thác thủy sản

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang chủ trì cuộc họp thẩm định Quy hoạch Bảo vệ và Khai thác thủy sản
Tại cuộc họp, Phó Thủ tướng yêu cầu danh mục dự án phải được sắp xếp theo thứ tự ưu tiên và cụ thể hơn. Việc lập lại trật tự khai thác thủy sản trong 20-30 năm tới là công việc rất khó khăn trong điều kiện nguồn lợi thủy sản suy kiệt, lượng tàu cá còn rất lớn, đồng thời đây là nghề lâu đời của bà con.