Kiên Giang đẩy mạnh thực hiện đổi mới chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông

Trương Anh Sáng|23/07/2018 00:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – UBND tỉnh Kiên Giang vừa ban hành văn bản số 1558 về việc đẩy mạnh thực hiện đổi mới chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh.

Ảnh minh họa 

Theo đó, UBND tỉnh Kiên Giang yêu cầu Sở Giáo dục & Đào tạo tích cực triển khai kế hoạch thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông theo các văn bản chỉ đạo của Bộ Giáo dục & Đào tạo; tổ chức thẩm định, giới thiệu bộ sách giáo khoa đạt yêu cầu cao để các cơ sở giáo dục phổ thông lựa chọn sử dụng trong nhà trường.

Đồng thời rà soát, đánh giá năng lực của giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên và chuẩn hiệu trưởng trường phổ thông; tổ chức các lớp, cung cấp tài liệu bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục để thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới; ứng dụng công nghệ thông tin trong việc đào tạo, bồi dưỡng, quản lý giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục trên phạm vi toàn tỉnh. Chủ động phối hợp rà soát, sắp xếp lại mạng lưới cơ sở đào tạo giáo viên và thực hiện đổi mới chương trình đào tạo, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục.

Cùng với đó, UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo ngành giáo dục trên địa bàn tổ chức triển khai kế hoạch thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông theo kế hoạch của Sở Giáo dục & Đào tạo phù hợp với điều kiện của địa phương; rà soát, đánh giá thực trạng, xác định nhu cầu giáo viên ở từng môn học, lớp học, cấp học theo phân cấp quản lý.

Điều chỉnh, sắp xếp để sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị dạy học hiện có; xây dựng kế hoạch đầu tư cơ sở vật chất, mua sắm bổ sung thiết bị dạy học để thực hiện chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới. Bố trí ngân sách địa phương, lồng ghép có hiệu quả và sử dụng đúng mục đích nguồn vốn từ các chương trình, đề án, dự án; huy động các nguồn tài chính hợp pháp khác để thực hiện chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới.

Trương Anh Sáng


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Kiên Giang đẩy mạnh thực hiện đổi mới chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông