Kiên Giang tăng cường bảo vệ và phát triển rừng

Trương Anh Sáng|27/07/2018 07:10

(Moitruong.net.vn) – Trong 06 tháng đầu năm 2018, tỉnh Kiên Giang đã thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ và phát triến rừng, tạo sự chuyển về nhận thức của nhân dân đối với công tác bảo vệ rừng ở cơ sở.

Bảo vệ, phát triển rừng góp phần tạo đa dạng sinh thái hệ thực, động vật

Bên cạnh những kết quả đạt được thì tình hình quản lý bảo vệ rừng 06 tháng đầu năm 2018 tại tỉnh Kiên Giang cũng còn những tồn tại, hạn chế như: tình trạng phá rừng, lấn, chiếm đất rừng, mua đảo, xã đảo. Tại các rừng phòng hộ ven biển vẫn còn một số trường hợp do chính hộ nhận khoán tự ý chặt cây, nạo vét kênh mương từ đó làm giảm diện tích và chất lượng rừng; các vụ vi phạm còn tồn động chưa xử lý dứt điểm.

Nguyên nhân xảy ra hạn chế trên các địa bàn là do giá đất ngày càng tăng, một số hộ nhận khoán rừng phòng hộ ven biển cố tình vi phạm chặt phá, nạo vét kênh mương, chấp nhận bị xử phạt vi phạm hành chính để mở rộng diện tích mặt nước nuôi trồng thủy sản. Người dân cố tình lấn, chiếm đất rừng phòng hộ, đặc dụng tiếp giáp đất nông nghiệp. Công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ và phát triển rừng theo quy chế phối hợp giữa Ban quản lý rừng, Hạt Kiểm lâm và chính quyền địa phương ở một số nơi làm chưa tốt, còn đùn đẩy trách nhiệm cho nhau. Vai trò của các đơn vị chủ rừng và công chức Kiểm lâm phụ trách địa bàn chậm phát hiện vi phạm.

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế nêu trên và phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch về quản lý, bảo vệ và phát triển rừng năm 2018, Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn yêu Chi cục Kiêm lâm chỉ đạo các Hạt Kiểm lâm phối hợp với các Ban quản lý rừng tiếp tục tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, triển khai chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2018 – 2020.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân và hộ gia đình tham gia bảo vệ rừng; nắm bất diễn biến tình hình trên các địa bàn trọng điểm, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm minh, đúng quy định các vi phạm về Luật Bảo vệ và phát triển rừng. Tiếp tục tổ chức lực lượng kiểm tra, truy quét chống chặt phá rừng ở các địa bàn trọng điểm như tuyến rừng phòng hộ ven biển, rừng phòng hộ trên các xã đảo. Điều tra xử lý vi phạm đúng quy định hoặc đề xuất cấp thẩm quyền xem xét kiểm điểm, xử lý trách nhiệm của người đứng đầu để xảy ra sai phạm gây hậu quả.

Tiếp tục thực hiện công tác trồng, chăm sóc, khoanh nuôi tái sinh rừng, khai thác, khoán bảo vệ rừng… theo kế hoạch năm 2018; tăng cường hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các tổ chức, cá nhân thực hiện các quy định về quản lý bảo vệ rừng, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm đến rừng giao nhận khoán.

Trương Anh Sáng

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Kiên Giang tăng cường bảo vệ và phát triển rừng