Kiến tạo tương lai

Quảng Nam: Học sinh Đại Lộc thi rung chuông vàng - cùng em phòng chống thiên tai
Ngày 21/5, tại trường THCS Nguyễn Trãi (thị trấn Ái Nghĩa, Đại Lộc) diễn ra vòng chung khảo cuộc thi "Rung chuông vàng - cùng em phòng chống thiên tai, kiến tạo tương lai bền vững".