kinh doanh

Quảng Ninh xử phạt và đình chỉ hoạt động hàng loạt cơ sở sản xuất kinh doanh vi phạm quy định PCCC
25 cơ sở vi phạm an toàn phòng cháy, chữa cháy bị xử phạt vi phạm hành chính với số tiền trên 257 triệu đồng.