Kinh tế Việt Nam

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Diễn đàn doanh nghiệp Thổ Nhĩ Kỳ - Việt Nam
Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu quan điểm của Việt Nam là luôn lấy con người là trung tâm, là chủ thể, là mục tiêu, động lực, nguồn lực cho sự phát triển.