Kinh tế Việt Nam

[VIDEO] Việt Nam thuộc top tăng trưởng nhanh nhất khu vực năm 2022
Bộ phận Nghiên cứu Toàn cầu HSBC cho rằng Việt Nam đang trên đà phục hồi ổn định, nhìn về triển vọng nửa cuối năm nay Việt Nam sẽ có tốc độ tăng trưởng dẫn đầu khu vực.