kinh tế - xã hội

Quỳnh Văn (Nghệ An): Phát huy tiềm năng, lợi thế của địa phương trong phát triển kinh tế-xã hội
Xã Quỳnh Văn thuộc huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An là xã bán sơn địa, cách trung tâm huyện khoảng 7 km, có tổng diện tích tự nhiên 1.493,21 ha; trong đó đất canh tác nông nghiệp có 1.108,39 ha, chiếm 74,2%. Toàn xã có 18 thôn, dân số 16.164 người với 3.728 hộ, có đường Quốc lộ đi qua với chiều dài gần 03 km, đường sắt Bắc Nam chiều dài 2,3km.