kinh tế xanh

Tăng trưởng xanh - Phát triển hôm nay nhưng phải nghĩ đến tương lai con cháu sau này
Phát biểu tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam thường niên tổ chức ngày 19/3, Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh: Tăng trưởng xanh là một chủ trương lớn và quan trọng của Đảng và Nhà nước Việt Nam nhằm đảm bảo phát triển kinh tế nhanh, hiệu quả, bền vững và góp phần quan trọng thực hiện Chiến lược phát triển KT-XH 2021-2030. Phát triển hôm nay nhưng phải nghĩ đến tương lai con cháu sau này; phát triển mang lại thu nhập cho người dân nhưng phải bảo đảm sức khỏe cho người dân.