Lâm Đồng chấn chỉnh các hoạt động lấn chiếm đất rừng, san lấp ao hồ

Huyền Trang|09/06/2022 07:00
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Ngày 7/6/2022, UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành quyết định phê duyệt danh mục 279 hồ, ao, đầm được xếp vào danh sách không được phép san lấp.

BND tỉnh này giao Sở Tài nguyên và Môi trường công khai, công bố danh mục hồ, ao, đầm không được san lấp trên địa bàn tỉnh trên các phương tiện thông tin đại chúng; thông báo, hướng dẫn UBND các huyện, thành phố, các cơ quan, đơn vị liên quan biết, thực hiện; đồng thời, thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định về hồ, ao, đầm không được san lấp trên địa bàn tỉnh; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, phối hợp với các sở, ngành, địa phương và các đơn vị liên quan tổ chức rà soát ranh giới, hiện trạng; đo đạc, cập nhật ranh giới, hiện trạng các hô, ao, đầm không được san lấp, xây dựng cơ sở dữ liệu, bản đồ đê phục vụ công tác quản lý, hoạt động bảo vệ tài nguyên nước. Định kỳ hàng năm, chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan rà soát, đề xuất điều chỉnh, bổ sung danh mục hồ, ao, đầm không được san lấp trên địa bàn tỉnh; báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

Tỉnh Lâm Đồng phê duyệt 279 hồ, ao không được phép san lấp

Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công Thương, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan: Thường xuyên theo dõi, tổ chức quản lý, rà soát, duy tu, cải tạo, bảo vệ an toàn hồ, ao, đầm không được san lấp trên địa bàn tỉnh; kiểm tra, thanh tra, giám sát, xử lý hoặc báo cáo, đề xuất cơ quan có thẩm quyền xem xét xử lý việc lấn chiếm, san lấp làm thay đổi hiện trạng, khai thác khoáng sản trái phép, không phép theo quy định.

Thực hiện các biện pháp đảm bảo an ninh nguồn nước, phòng ngừa, ứng phó, khắc phục sự cố ô nhiễm nguồn nước, tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến các tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc quản lý, bảo vệ ao, hồ, đầm không được san lấp. Định kỳ hàng năm (trước ngày 31/12), báo cáo tình hình quản lý, sử dụng và rà soát, đề xuất điều chỉnh danh mục hồ, ao, đầm không được san lấp trên địa bàn quản lý về Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

Đối với các cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý, sử dụng hồ, ao, đầm, UBND tỉnh yêu cầu xây dựng kế hoạch quản lý, sử dụng, bảo vệ hồ, ao, đầm không được san lấp theo đúng mục đích, loại hình, chức năng và quy định của pháp luật. Tổ chức quản lý, kiểm tra, xử lý, bảo vệ hồ, ao, đầm, chống lấn chiếm, san lấp làm thay đổi hiện trạng; định kỳ hàng năm (trước ngày 31/12), báo cáo tình hình quản lý, sử dụng về cơ quan nhà nước có thẩm quyền để tổng hợp, báo cáo chung.

Huyền Trang

   
Bài liên quan
  • Lâm Đồng: Đầu tư 130 tỷ đồng nạo vét lòng hồ Đankia
    Moitruong.net.vn – Theo thẩm định của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lâm Đồng, công trình nạo vét phía thượng nguồn lòng hồ ĐanKia, thị trấn Lạc Dương, huyện Lạc Dương cần tổng kinh phí khoảng 130 tỷ đồng, thực hiện trong giai đoạn năm 2022 – 2025.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lâm Đồng chấn chỉnh các hoạt động lấn chiếm đất rừng, san lấp ao hồ