Lâm Đồng

Lâm Đồng: Tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng
Ngày 2/4, UBND tỉnh Lâm Đồng đã ra thông báo yêu cầu tăng cường biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng. Điều này nhằm ngăn ngừa và giảm tối đa thiệt hại do cháy rừng gây ra trong bối cảnh dự báo nắng nóng gay gắt sẽ diễn ra ở nhiều địa phương.