Lạng Sơn

Nhiệt độ tại Mẫu Sơn lạnh nhất miền Bắc, tiếp tục giảm xuống còn 1,6 độ C
Ảnh hưởng của đợt không khí lạnh, nhiệt độ tại đỉnh Mẫu Sơn (Lạng Sơn) tiếp tục giảm xuống còn 1,6 độ C.