Lạng Sơn

Bắc Bộ bị khối mây dông đậm đặc bao phủ hàng nghìn km
Trên ảnh mây vệ tinh xuất hiện khối mây dông đậm đặc kéo dài hàng nghìn km bao phủ Bắc Bộ, gây mưa to đến rất to, nhiều địa phương có nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất.