Lạng Sơn: Sắp diễn ra Ngày hội Na Chi Lăng

(Moitruong.net.vn) – Ngày hội Na Chi Lăng dự kiến diễn ra ngày 11 – 12/8/2017 với các hoạt động chính như hội nghị xúc tiến tiêu thụ sản phẩm; hội thảo phát triển vùng cây Na bền vững, tham quan vùng sản xuất Na Chi Lăng.

lễ hội na chi lăng

Ngày hội Na Chi Lăng dự kiến diễn ra ngày 11 – 12/8

Chuỗi các sự kiện tiến tới tổ chức thành công Ngày hội Na Chi Lăng gồm: phát động sản xuất Na an toàn theo hướng sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAP) năm 2017; xây dựng các vườn Na mẫu là nơi trình diễn sản xuất Na an toàn, phục vụ tham quan, quảng bá và bán sản phẩm trực tiếp trong suốt mùa vụ thu hoạch Na; tổ chức Hội nghị xúc tiến tiêu thụ sản phẩm Na Chi Lăng; tổ chức điểm kết nối, giới thiệu sản phẩm Na Chi Lăng tại Hà Nội.

Để chuẩn bị cho Ngày hội Na Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn đã phát động chương trình sản xuất Na an toàn theo hướng dẫn sản xuất nông nghiệp tốt VietGAP với 923 hộ dân đăng ký, cam kết thực hiện trên 968,12 ha trồng Na; xây dựng được 04 vườn Na mẫu, trong đó có 03 vườn theo tiêu chuẩn VietGAP và 01 vườn theo tiêu chuẩn GlobalGAP; thực hiện hỗ trợ bao bì, tem nhãn sản phẩm Na cho các cơ sở đăng ký sản xuất an toàn theo tiêu chuẩn. 

Ngày hội Na Chi Lăng là dịp để tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu đặc sản Na Chi Lăng và hình ảnh Lạng Sơn đến đông đảo nhân dân trong nước và quốc tế; đồng thời, kết nối, xây dựng chuỗi giá trị Na Chi Lăng, thu hút đầu tư phát triển các sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh đặc biệt là sản phẩm Na.

P.Linh