lao động

Dịp Lễ Quốc khánh 2/9 năm 2024, người lao động được nghỉ 4 ngày
Theo thông báo của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, dịp lễ Quốc khánh 2/9 năm 2024, người lao động được nghỉ 4 ngày.