lao động

Quảng Nam dừng vận hành các tổ máy phục vụ công tác bảo trì nhà máy thủy điện Khe Diên đến ngày 20/9
Ngày 7/9, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành công văn thống nhất thời gian dừng vận hành các tổ máy để phục vụ công tác bảo trì nhà máy thủy điện Khe Diên từ ngày 7/9 đến ngày 20/9.