metro Nhổn

Rác thải tiếp tục chất đống dọc tuyến metro Nhổn – ga Hà Nội
Dù chưa đi vào vận hành chính thức nhưng tuyến đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội đã trở thành nơi tập kết của nhiều loại rác thải, gây ô nhiễm môi trường và mất mỹ quan đô thị.