metro Nhổn

Điều chỉnh, bố trí các tuyến buýt phục vụ Metro Nhổn - ga Hà Nội
Để thuận tiện cho hành khách sử dụng tuyến đường sắt đô thị (Nhổn - Ga Hà Nội), Sở GTVT Hà Nội đang hoàn thiện phương án kết nối mạng lưới xe buýt với đường sắt đô thị số 3.