Miễn phí

Những giọt nước nghĩa tình giúp hàng ngàn hộ dân vùng hạ tỉnh Long An thoát cảnh thiếu nước ​
Nắng nóng kéo dài đã khiến hàng ngàn hộ dân vùng hạ tỉnh Long An sống cảnh thiếu nước cục bộ. Nhằm hỗ trợ, chia sẻ nguồn nước ngọt, nhiều chuyến xe chở nước sạch miễn phí của các tổ chức từ thiện xã hội và quân đội đến với bà con, giúp người dân vượt qua mùa hạn, mặn.