mở rộng hợp tác

Mở rộng hợp tác kinh tế thương mại song phương Việt Nam - Trung Quốc
Tại buổi tiếp xúc song phương, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên và Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc Vương Văn Đào đều khẳng định quyết tâm sẽ phối hợp chặt chẽ và nỗ lực hơn nữa nhằm triển khai hiệu quả những nhận thức chung của Lãnh đạo cấp cao hai nước đã đạt được về việc mở rộng hợp tác kinh tế thương mại song phương Việt - Trung thời gian qua.