Mộc Châu

Sơn La: Huyện Mộc Châu chủ động phòng, chống thiên tai
Ứng phó với diễn biến thất thường của thời tiết, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La đã chủ động công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn theo phương châm “4 tại chỗ”.