Moderna

Bộ Y tế thông tin việc thiếu vaccine Moderna phòng COVID-19 tiêm cho trẻ em
Liên quan tới việc thiếu cục bộ vaccine Moderna phòng COVID-19 cho trẻ em từ 6 đến dưới 12 tuổi, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương (Bộ Y tế) vừa có thông tin về vấn đề này.