Mỗi cơ quan báo chí phải là “pháo đài” chính trị tư tưởng vững chắc

Moitruong.net.vn

– Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, mỗi cơ quan báo chí phải là “pháo đài” chính trị tư tưởng vững chắc trong đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục để mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân, thế hệ trẻ có sức đề kháng, sức miễn dịch tốt trước các thông tin xấu độc, tự giác tham gia đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu chỉ đạo tại Hội thảo. Ảnh: TTXVN

Ngày 27/10, tại Hà Nội diễn ra hội thảo khoa học “Báo chí với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng”.

Hội thảo do Ban Tuyên giáo Trung ương giao báo điện tử Đảng Cộng Sản Việt Nam phối hợp với Vụ Báo chí – xuất bản phối hợp tổ chức.

Tại hội thảo, ông Nguyễn Trọng Nghĩa, trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, cho biết trong đợt cao điểm phòng chống dịch bệnh COVID-19 lần thứ 4, báo chí đã thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, chủ động trong tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước, định hướng dư luận.

Nhiều tuyến bài, tin bài, phóng sự đã để lại dấu ấn trong lòng độc giả, trong đó có nhiều tin, bài đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, kích động, xuyên tạc đường lối, chủ trương chính sách của Đảng về phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Nhấn mạnh hội thảo là sự kiện quan trọng rất có ý nghĩa, trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cho biết thông qua hội thảo giúp đánh giá, góp phần nhìn nhận những việc đã làm được, chưa làm được của báo chí trong thời gian qua và đề xuất những nhiệm vụ, giải pháp của các cơ quan báo chí trong đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, nhằm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong thời gian tới.

“Báo chí cách mạng Việt Nam đã thực sự là lực lượng tuyến đầu, tích cực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; kịp thời đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái, phản động, những nội dung có tính bịa đặt, vu khống, gây chia rẽ nội bộ, mất đoàn kết trong Đảng và xã hội; đồng thời tôn vinh, khen thưởng kịp thời những cá nhân hoàn thành xuất sắc sứ mệnh trên mặt trận tư tưởng văn hóa”, ông Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh.

Ông cũng lưu ý trong thời gian tới, báo chí cần đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, kết hợp giữa “xây” và chống”, tăng cường các thông tin chính thống, tích cực, chủ động để lấn át các thông tin xấu độc trên không gian mạng, nhất là cần tiếp thu, đổi mới các hình thức tuyên truyền để đưa nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII vào cuộc sống.

Cùng với đó, nâng cao chất lượng và đa dạng hơn nữa cả nội dung và hình thức chuyên trang, chuyên mục và áp dụng các tiện ích đa phương tiện để chuyển tải hấp dẫn nội dung tuyên truyền, giáo dục nền tảng tư tưởng của Đảng theo nghị quyết Đại hội XIII; chú trọng hơn nữa trong tuyên truyền công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng…

“Mỗi cơ quan báo chí phải là những “pháo đài” chính trị tư tưởng vững chắc trong đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục để mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là thế hệ trẻ có sức đề kháng, sức miễn dịch tốt trước các thông tin xấu độc, tự giác tham gia đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch”, ông nhấn mạnh.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương yêu cầu các cơ quan báo chí sáng tạo, nhạy bén trong việc nắm bắt, dự báo sát, đúng tình hình trong nước và khu vực. Từ đó, chủ động cung cấp thông tin chính thống kịp thời cho báo chí, góp phần định hướng dư luận. Kiên quyết đấu tranh, loại bỏ, ngăn chặn, xử lý đúng pháp luật đối với các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ, trang thông tin điện tử và các cá nhân lưu trữ, cung cấp, đăng tải, phát tán thông tin giả mạo, xuyên tạc, vu khống, nói xấu, kích động, chống phá trên internet, mạng xã hội.

Ngoài ra, cần thực hiện tốt phương châm tăng cường tuyên truyền lan tỏa thông tin chính thống, “nhân cái đẹp để dẹp cái xấu”, đẩy lùi tiêu cực, lấn át các thông tin xấu độc. Bảo đảm lượng thông tin tốt, tích cực về đời sống xã hội là dòng chảy chính trên mặt báo…

Ngọc Hiển