mùa đông khắc nghiệt

Hệ thống hải lưu AMOC có thể gây ra thảm họa khí hậu toàn cầu nếu ngừng lưu thông
Hệ thống hải lưu AMOC sụp đổ sẽ khiến mùa đông khắc nghiệt hơn, mực nước biển dâng cao ảnh hưởng đến nhiều khu vực ở Mỹ và châu Âu, đồng thời sẽ làm thay đổi gió mùa ở vùng nhiệt đới.