mua lũ

Chủ động ứng phó với thiên tai, mưa lũ bất thường
Theo dự báo, năm 2024 sẽ tiếp tục là một năm sẽ xảy ra nhiều hiện tượng cực đoan, dị thường. Trong số những thiên tai dị thường, lũ quét và sạt lở đất là những loại hình thiên tai đặc biệt nguy hiểm.