Năm 2025, TP HCM có thể sản xuất điện từ chất thải rắn

(Moitruong.net.vn) – Dự báo đến năm 2025, TP HCM sẽ đưa vào vận hành nhà máy phát điện từ nguồn đốt chất thải rắn với tổng công suất dự kiến khoảng 30MW và giai đoạn sau năm 2025 thêm một nhà máy vận hành với tổng công suất dự kiến khoảng 45MW.

>>> Đồng bằng sông Cửu Long: Khẩn trương thu hoạch lúa chạy lũ

TP HCM có nhiều tiềm năng sản xuất điện từ nguồn chất thải rắn (ảnh minh họa)

Theo đó, điện mặt trời tại TP HCM khoảng 200,7 MW và điện từ chất thải rắn khoảng 32,4 MW. Trong các nguồn năng lượng tái tạo tại TP HCM thì điện mặt trời và điện từ chất thải rắn đóng vai trò quan trọng, trong đó sản xuất điện từ chất thải rắn còn nhiều tiềm năng để đầu tư phát triển.

Loại chất thải có tiềm năng sản xuất điện trên địa bàn TP HCM chủ yếu gồm chất thải rắn sinh hoạt và chất thải rắn công nghiệp. Theo Sở Công Thương TP HCM thì nguồn phát sinh chất thải rắn của TP bao gồm 7 nguồn: khu vực dân cư; khu vực cơ quan; khu vực thương mại; khu vực khách sạn, nhà nghỉ; khu vực công cộng; khu vực sản xuất; khu vực chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Năm 2014, dân số toàn thành phố đạt trên 8 triệu người, ước tính khối lượng chất thải rắn phát sinh khoảng 7.592 tấn/ngày với chỉ tiêu phát sinh chất thải rắn khu vực nội thành và ngoại thành là 0,96 và 0,85 kg/người/ngày; khối lượng thu gom đạt khoảng 7.178 tấn/ngày với hệ số thu gom khu vực nội thành từ 95-100%, khu vực ngoại thành từ 80-85%.

Thành phần chất thải rắn tại các bãi chôn lấp ở TP HCM chủ yếu là chất thải thực phẩm với tỉ lệ khá cao (83 – 88,9%). Các thành phần chất thải rắn có khả năng tái chế như plastic, giấy, kim loại giảm đáng kể do hoạt động phân loại và thu gom phế liệu trong thành phố; phần còn lại ít có khả năng tái chế, chủ yếu là các chất vô cơ.

TP HCM đang từng bước đóng cửa các bãi chôn lấp chất thải rắn không hợp vệ sinh và quá tải, đảm bảo giải quyết ô nhiễm môi trường, phát triển bền vững. Xây dựng đồng bộ các cơ sở xử lí chất thải rắn cấp vùng liên tỉnh, vùng tỉnh và hệ thống thu gom, vận chuyển phù hợp với điều kiện kinh tế – xã hội của từng địa phương.

Hiện nay TP HCM đang duy trì 2 khu liên hợp xử lí chất thải rắn Tây Bắc (Củ Chi) và Đa Phước (Bình Chánh) với công nghệ chôn lấp vệ sinh (chủ yếu, 77-80%), sản xuất compost (2.700 tấn chất thải rắn/ngày, trong đó Vietstar 1.200 tấn/ngày, Tâm Sinh Nghĩa 1.000 tấn/ngày, Tasco 500 tấn/ngày).

Trong tương lai, TP HCM từng bước kêu gọi đầu tư vào các dự án nhà máy đốt chất thải rắn kết hợp phát điện và nhà máy sản xuất compost đáp ứng nhu cầu phát sinh chất thải rắn ngày càng tăng cao.

Nguyễn Ngân (t/h)