Năm 2050: Toàn cầu sẽ thiếu lương thực

(Moitruong.net.vn) – Cố vấn cao cấp về khí hậu của Oxfam, Robert Bailey cho biết: Hệ thống thực phẩm cần phải được thay đổi. Đến năm 2050, dân số trên toàn thế giới sẽ đạt  9 tỷ người, khi đó nhu cầu lương thực sẽ tăng 70%.

lương thức

Đến năm 2050 toàn cầu sẽ thiếu lương thực

Một báo cáo khác của Oxfam công bố, đến năm 2030, giá các loại lương thực tăng mạnh, đặc biệt giá gạo và ngô sẽ tăng vọt với mức tương ứng là 180% và 130%.

Robert Bailey cho rằng, sự gia tăng sản lượng ngũ cốc còn trì trệ, tình trạng khan hiếm nước và cạnh tranh liên quan đến đất đai ngày càng khốc liệt. Do đó, sản xuất nông nghiệp cần phải thích ứng nhanh chóng với biến đổi khí hậu để đảm bảo an ninh lương thực toàn cầu.

Giám đốc điều hành Tổ chức sáng kiến toàn cầu (GHI) Margaret Ziegler khuyến nghị, các quốc gia phải ưu tiên phát triển nền nông nghiệp và thực phẩm theo hướng bền vững.

Ngọc Loan