Nâng cao năng lực tuyên truyền Bảo hiểm Xã hội, Bảo hiểm Y tế

Moitruong.net.vn

– Bảo hiểm xã hội (BHXH) và Bảo hiểm y tế (BHYT) là hai chính sách lớn của Đảng và Nhà nước, là hai trụ cột của hệ thống an sinh xã hội, góp phần thực hiện công bằng xã hội.

Theo báo cáo của BHXH Việt Nam, từ khi triển khai thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW của Trung ương 7 về Cải cách chính sách BHXH, tính đến ngày 31/10/2019, tổng số người tham gia BHXH bắt buộc là 14,915 triệu người, đạt 97,5% kế hoạch giao, tăng 462 nghìn người so với tháng 12/2018. Số người tham gia BHXH tự nguyện là 499 nghìn người, đạt 101,7% kế hoạch (tăng 36 nghìn người so với tháng 9/2019), đã có hơn 84,893 triệu người tham gia BHYT (đạt tỷ lệ bao phủ trên 89,6%). Đáng chú ý sau hơn 01 năm thực hiện Nghị quyết 28, trên phạm vi cả nước đã có gần nửa triệu người tham gia BHXH tự nguyện – nhiều hơn 02 lần so với kết quả 10 năm trước.

Ảnh minh họa

Có được kết quả trên, theo Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Trần Đình Liệu, là sự cố gắng rất lớn trong đó công tác tuyên truyền với vai trò định hướng, chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương cùng với hệ thống Tuyên giáo các cấp cũng như sự đồng hành của cả hệ thống chính trị có vai trò quan trọng.

Mặc dù những kết quả đạt được là rất đáng khích lệ, song các chuyên gia cho rằng, hoạt động truyền thông BHXH, BHYT trong bối cảnh cách mạng 4.0 và kỷ nguyên kỹ thuật số hiện nay phải ngày càng đa dạng, nhanh nhạy, chuyên nghiệp hơn trong cách tiếp cận, phản ánh thông tin và xây dựng các thông điệp truyền thông.

Để đạt mục tiêu BHXH, BHYT toàn dân, cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị với tổ chức thực hiện BHXH, BHYT mạnh mẽ hơn nữa, trong đó, công tác tuyên truyền phải đi tiếp tục được đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả. Chính vì vậy Hội thảo là dịp để các cấp, các ngành xác định rõ hơn trách nhiệm trong tuyên truyền BHXH, BHYT đã được nêu trong các nghị quyết của Đảng; xây dựng định hướng nội dung tuyên truyền thời gian tới, chia sẻ những kinh nghiệm hay, cách làm tốt, khắc phục những khó khăn, vướng mắc, hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng, hiệu quả tuyên truyền, góp phần thực hiện BHXH, BHYT toàn dân.

Minh Anh (t/h)